Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en eventueel als zodanig aan derden ter beschikking gesteld.

De door Elperbrink.nl op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst.
 
Inhoud
De door Elperbrink.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
 
Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Elperbrink.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Elperbrink.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Elperbrink.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Elperbrink.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Elperbrink.nl.
 
Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Elperbrink.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

ELPER

Zwiggelte

Elperweg 5
9433 TJ
info@elperbrink.nl

VOF ElperBrink

KvK: 59916982
Bank: NL37RABO0175265003
BTW: NL853693961B01

o2planrealisatie.jpg

Cloudfaction, internetspecialisten. O2 Planrealisatie®